Organisationer hanterar i många fall stora mängder personuppgifter om både interna och externa personer. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och personnummer. Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur organisationer får hantera personuppgifter.

Genom att arbeta med dataskydd och följa bestämmelserna i GDPR så skapas förtroende hos  kunder, leverantörer och anställda. Det minskar även risken för att drabbas av vitesavgifter och skadeståndsanspråk.

Cytego kan bl.a. hjälpa med att:

  • Efterleva bestämmelserna i GDPR
  • Genomföra konsekvensbedömningar (GDPR artikel 35)
  • Erbjuda Dataskyddsombud som tjänst

Kontakta oss för mer information.